Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapjain (www.carstyling.hu, www.tuned.hu, www.tuningbazar.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://www.carstyling.hu/aruhaz/aszf, továbbá bármikor letölthető az alábbi oldalról: http://www.carstyling.hu/aszf.pdf


1. Szolgáltató adatai:

 • A szolgáltató neve: Edomo Media Kft.
  A szolgáltató székhelye: 6726 Szeged, Judit utca 14.
  A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: 6726 Szeged, Judit utca 14.
  Cégjegyzékszáma: 06 09 010790  
  Adószáma: 13789536-2-06
  Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
  Telefonszáma: +3620 578-1166
  Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-60098/2012.
  A szerződés nyelve: magyar


2. Alapvető rendelkezések:

 • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 • A jelen Szabályzat 2013. január 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 • Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

 • Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 • A portál tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, az itt elérhető tartalom (ideértve a honlap működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Döntései meghozatala előtt a weboldal adatainak használata mellett véglegesen tájékozódjon a forrásnál, az illetékes képviseletnél, cégnél.

 • Szolgáltató a fórum témáiban, valamint az összes, felhasználók által létrehozott hozzászólásban, blog bejegyzésben, eseménynaptárban közzétett adatokért, képekért, szövegekért, és más információhordozókért felelősséget nem vállal. A felhasználók által közölt adatok megbízhatóságával, hitelességével, minőségével kapcsolatban Szolgáltató semmiféle kontrollt nem végez, így semmilyen értelemben nem vonható felelősségre az így közölt információkból következő esetleges káresemények miatt. A tartalomért a felelősséget kizárólag az elhelyező viseli, ugyanakkor valamely véleménynek a honlapra történő elküldésével a felhasználó automatikusan elfogadja, hogy Szolgáltató a közzétett kommenteket, véleményeket, bejegyzéseket a megadott felhasználói név megjelölésével felhasználja.


3. Rendelés menete

 • Felhívjuk figyelmét, hogy webáruházunk közvetítői rendszerben működik, tehát az Carstyling.hu fogadja a rendelést és e-mailben továbbítja a webáruházba feltöltött termékek forgalmazóinak. Ez a megrendelőnek többletköltséget nem jelent. A termék forgalmazója ezt követően felveszi a kapcsolatot a megrendelővel, az átvételéről, esetleges szállítás menetéről is a forgalmazó ad tájékoztatást. A forgalmazó összes elérhetősége megtalálható minden egyes termék adatlapján.

 • A szállítási idő partnereinknél raktáron lévő termék esetén 1-7 nap. Raktáron nem lévő termék esetén maximum 30 nap. A közvetítői rendszer miatt előfordulhat, hogy a kiválasztott termék ára megváltozik. Ez esetben a rendeléstevőt e-mailben vagy telefonon felkeressük, hogy a változott áron is kívánja-e a termék vásárlását. Alacsonyabb ár esetén a rendelést értesítés nélkül teljesítjük. Az árváltozás jogát fenntartjuk, az ebből adódó bárminemű következményekért felelősséget nem vállalunk.

 • Az adás-vételi szerződés teljesítése és a kiszállítás partnereink felelőssége, Szolgáltató a fentiek tekintetében kizárja felelősségét.


4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 • A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem minden esetben tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

 • A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

 • Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.


5. Rendelési információk

 • A vásárlás csak regisztrációval lehetséges. A rendeléshez szállítási és számlázási név és cím és telefonszám megadása szükséges. A kívánt terméket a kosárba helyezve, a szállítási címet (és ha eltérő, a számlázási címet) megadva adhatja le rendelését.


6. A megrendelések feldolgozása

 • Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 • A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 10-18 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2-3 munkanapon belül. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

 • Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!


7. Fizetési mód:

 • Utánvét - a terméket a kiszállító futárnak vagy a Postán fizeti a megrendelő -, vagy személyes átvétel - a terméket a forgalmazó telephelyén veheti át.

 • Mivel az egyes termĂŠkek postakĂśltsĂŠge eltĂŠrő, az egyes fizetĂŠsi mĂłdok pontos kĂśltsĂŠgeiről minden esetben e-mail, vagy telefon ĂştjĂĄn előre tĂĄjĂŠkoztatjuk a FelhasznĂĄlĂłt.


8. Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

 • Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük!


9. Jótállás

 • Termékekre partnereink gyártótól függően 12, illetve 24 hónap garanciát vállalnak. Termék meghibásodása esetén a készülékhez mellékelt garancia levélen megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről, továbbá elérhetőségeink valamelyikén.

 • A termékek garanciális szervizpontjára történő eljuttatásának költsége a vásárlót terheli. Portósan, utánvéttel küldött csomagokat nem veszünk át, azt minden esetben visszaküldjük a feladónak!


10. Elállás joga

 • A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

 • Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
 • Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan termék esetén, mely Felhasználó személyéhez kötött, Felhasználó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.
 • Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabály értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a Felhasználó részére.
 • Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.
 • Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát.
 • A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet hatályos állapotban itt érhető el.
 • Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.


11. Vegyes Rendelkezések

 • Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 • Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 • Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 • Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét.


12. Panaszkezelés rendje

 • Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
 • Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 
 • Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.


13. Adatvédelem


14. SMS szponzoráció

 • A portál meghatározott részeihez és szolgáltatásaihoz való hozzáférés a regisztráció mellett egyszeri SMS szponzorációhoz kötött. Az SMS szponzoráció működését, valamint díjazását Szolgáltató a szponzoráció küldésének minden egyes lehetőségénél feltűnteti.

 • A SMS szponzorációval megtámogatott regisztráció "előfizetést" nem jelent, Szolgáltató az önhibáján kívüli esetleges szolgáltatás-kimaradásért, leállásért, vagy a szolgáltatások bármilyen jellegű megváltoztatásáért, az SMS elküldését követő 14 napon túl felelősségre nem vonható. Szolgáltatónak ugyanakkor előzetes bejelentés nélkül jogában áll az SMS szponzorált felhasználók jogainak korlátozása, amennyiben azok megsértik az oldal felhasználásának szabályait.

 • Szolgáltató a portál felhasználásának minden szabályozását világosan közzéteszi az egyes rovatokban, illetőleg összefoglalva a segítség menüpont alatt.

 • Emelt Díjas Etikai Kódex: letöltés
  Ügyfélszolgálati e-mail cím: admin@carstyling.hu
  Ügyfélszolgálati telefonszám: +3620-578-1166
  Emelt díjas SMS üzemeltető partnerünk:
  D.C.LAX Internet- és Mobilkommunikáció

  Weblap: www.lax.hu, E-mail: sms@lax.hu
  Ügyfélszolgálat: 06-30-3113-711, hibabejelentés


15. Copyright

 • A carstyling.hu internetes portálra történő belépéssel a következőket fogadtad el, abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználóként látogatod az oldalt:

 • A carstyling.hu weboldal összes lapján található tartalom az Edomo Media Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) szellemi tulajdona.

 • A carstyling.hu hivatalos védjegy, valamint a weboldal tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglaltak szerint védelem alatt áll, azaz szerzői jogi műnek minősül.

 •  Az oldal bármely részének (szöveg, fotó, hanganyag, grafika, videó, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, címlista) feldolgozása, terjesztése, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele, harmadik személynek történő értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása (felhasználási szerződés nélkül) nélkül tilos.

 • A carstyling.hu oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, belőlük bármely részt kivágni, és azt a bármely módon újra nyilvánossághoz közvetíteni tilos. Tilos továbbá a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, még változatlan formában is.

 • A Szolgáltató a carstyling.hu tartalmának bármilyen módszerrel, illetve technikával történo másolásával, valamint terjesztésével kapcsolatos összes jogot fenntartja.

 • A carstyling.hu tartalmának részben vagy egészben történő jogosulatlan felhasználása büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

 • A carstyling.hu weboldalról híranyagokat átvenni (idézni), csak a hírforrásra történő egyértelmű, linkkel ellátott visszahivatkozással lehetséges, a következő feltételeknek eleget téve:

  • Az átvevő nem módosítja az eredeti információt,
  • A visszahivatkozást minden egyes közlésnél feltünteti!
 • Szolgáltatásaink számos, felhasználók által feltöltött hivatkozást, linket, képet, tartalmaznak, amelyek más web-oldalakra mutatnak, vagy más weboldalakon találhatók. Ezen képek és web-oldalak tartalmáért és szolgáltatóik adat-, valamint információvédelmi gyakorlatáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 • A carstyling.hu logó, valamint domain név szerzői jogvédelem alatt áll. Felhasználása (a hivatkozás kivételével), csak a Szolgáltató előzetes, írásos engedélyével lehetséges!

 

Szeged, 2013. március 6.

 

Vissza